prof. dr hab. Bernadeta Niesporek-Szamburska

Blok Kształcenia Nauczycielskiego

Profesor nauk humanistycznych, językoznawca, dydaktyk w Katedrze Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Jej zainteresowania badawcze to: uczenie języka polskiego oraz języka polskiego jako drugiego/odziedziczonego, JOS dzieci, język dzieci i młodzieży, literatura dla dzieci i młodzieży. Od wielu lat przygotowuje studentów do zawodu nauczyciela polonisty, pełni funkcję pełnomocnika Rektora UŚ ds. kształcenia nauczycieli. Jest ekspertem ds. nauczania i promocji języka polskiego w świecie.
Opublikowała około 200 prac naukowych: monografii, artykułów w czasopismach i monografiach, recenzji i podręczników.
Wybrane publikacje: Stereotyp czarownicy i jego modyfikowanie. Na przykładzie tekstów dla dzieci i wypowiedzi dziecięcych (2013), Wiedza o języku i kompetencje językowe uczniów (2012), Językowy obraz pór roku i tradycji kulturowych w twórczości dzieci (2004); współautorka podręcznika dla dzieci do nauczania języka polskiego jako obcego pt. Bawimy się w polski (2009 i kolejne, współautor A. Achtelik).
W czasie wolnym lubi podróżować i zajmować się wystrojem domu.

Zobacz cały zespół