Całe życie -

jeden
uniwersytet

jeden uniwersytet

Uniwersytet Otwarty w liczbach

4366

uczestników zajęć regularnych

33946

uczestników wszystkich wydarzeń

Ponad

17000

Uczestników Uniwersyteckiego Miasteczka Naukowego

6

Kongresów Oświaty od 2013 roku

3

edycje Otwartych Spotkań Dydaktycznych

Przeszkolonych prawie

700

nauczycieli akademickich i doktorantów.

Opinie słuchaczy

Jako „świeży” magister poszukiwałam sposobów na urozmaicenie zajęć, które prowadziłam. Bardzo chciałam wykorzystywać nowoczesne technologie, angażować studentów do pracy oraz stosować ciekawe metody. Dzięki warsztatom Uniwersytetu Otwartego poznałam mnóstwo narzędzi, które mi to umożliwiły, m.in. aplikacja Quizizz, mapy myśli, metoda cooperative learning, gamifikacja. W planach mam również wypróbowanie metody odwróconej klasy.

Oprócz praktycznych narzędzi Uniwersytet Otwarty pokazał mi również inne spojrzenie na edukację, rozumianej jako proces, w którym uczeń jest aktywny i angażuje się, a nie tylko słucha nauczyciela i notuje jego słowa.

Dużo można by powiedzieć o pasjonatach pracujących w Uniwersytecie Otwartym, ale myślę, że najważniejsze jest to, że po ich warsztatach po prostu chce się uczyć.

Joanna

Szkolenie Rady Pedagogicznej prowadzone przez Panią Joannę Gardynik pt. „Psychologia dla nauczycieli” w pełni zaspokoiło potrzeby uczestników. Zajęcia miały charakter warsztatowy, prowadząca dostosowywała treści do potrzeb i zainteresowań uczestników, oraz specyfiki szkoły. Istotną rolę odgrywał aspekt praktyczny szkolenia – pozyskane treści nauczyciele będą mogli wykorzystać w codziennej pracy z dziećmi i młodzieżą. Pomimo mnogości treści zawartych w tematyce prowadząca wybrała aspekty najistotniejsze z punktu widzenia uczestników, dzięki czemu zawężono zagadnienia do tych istotnych i koniecznych do wykorzystania w pracy z młodzieżą w naszej placówce. Otwartość, pomysłowość i przygotowanie Pani Joanny sprawiły, że Rada Pedagogiczna chętnie i aktywnie włączyła się w warsztat.

Hanna

Jako młoda osoba z marzeniami o zostaniu naukowcem jestem bardzo ucieszona faktem, że biorąc udział w zajęciach Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży, miałam wiele okazji skorzystać ze specjalistycznego sprzętu oraz poszerzyć swoją wiedzę na temat jego zastosowania. Szczególnie, iż na co dzień mało kto ma szansę zobaczyć te urządzenia, a co dopiero nauczyć się z nich korzystać.

Natalia