mgr Łukasz Durczyński

Absolwent historii (specjalność nauczycielska) na Uniwersytecie Śląskim oraz studiów podyplomowych z wiedzy o społeczeństwie. Od 2006 roku uczy historii, wiedzy o społeczeństwie i edukacji regionalnej w III Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Katowicach. Jest opiekunem naukowym laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych, a maturzyści pod jego naukową opieką zdają egzaminy powyżej średniej wojewódzkiej i krajowej.