Kongres Oświaty Katowice 2022

Szanowni Państwo,
Dyrektorki, Dyrektorzy, Nauczycielki, Nauczyciele,

serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie Oświaty Katowice 2022, który odbędzie się 18 października 2022 roku. Tegoroczna edycja jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Śląskiego (reprezentowanym przez Uniwersytet Otwarty UŚ) oraz Miasta Katowice.
Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów, pomysłów i idei dla szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją – nauczycielek i nauczycieli, psycholożek i psychologów, pedagożek i pedagogów, a także dyrektorek i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tym razem chcemy zaprosić Państwa do rozmowy o tym, jak możemy wspierać młode osoby w budowaniu mądrej i szanującej się społeczności oraz jak włączać w ten proces wszystkie osoby, tworzące szkolną wspólnotę. Skupimy się więc na wielopoziomowych relacjach, nie zapominając jednak o podmiotowości i tożsamości samych nauczycielek i nauczycieli, bowiem w imię zasady, że aby w pełni wspierać innych, należy przede wszystkim wzmocnić siebie. Tegoroczną edycję kongresu tworzą trzy bloki tematyczne: „Dla siebie”, „Dla uczennic i uczniów” oraz „Dla społeczności szkolnej”. Ideą przewodnią jest uważność, podmiotowość i dbałość o relacje.
Prowadzące i prowadzący wykłady oraz warsztaty spróbują więc odpowiedzieć na pytanie, jak zadbać o siebie, pracując w edukacji? Zaproponują także kilka narzędzi i rozwiązań, pomagających rozwijać talenty uczennic i uczniów oraz zaangażować je/ich w proces kształcenia.

Porozmawiamy o dynamice pracy zespołowej, a także o tym, jak pomóc młodym w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych. Wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami kongresu zastanowimy się także dlaczego warto pracować nad inkluzywnym językiem, jak dostrzec jedność w różnorodności oraz jak zadbać o wzajemny szacunek, zrozumienie i równość w codzienności szkolnej.

 

Życzymy Państwu udanych obrad
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Program

PROGRAM

18 października 2022r.

Miejsce obrad: Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Śląskiego
Katowice, ul. Uniwersytecka 4

Agenda Kongresu Oświaty Katowice 2022

 • godz. 8.15–9.15  rejestracja uczestników
 • godz. 9.15 otwarcie Kongresu Oświaty Katowice 2022
 • godz. 9.30–10.30 wykład inauguracyjny – „Ubuntu – Jestem bo Jesteśmy”. Czy tworzenie wspólnoty równych i różnorodnych w relacji dydaktycznej jest możliwe i potrzebne?
  – dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak, prof. UŚ
  (Rzecznik Praw Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach)
 • godz. 10.30–10.55 przerwa kawowa
 • godz. 11.00–15:45 obrady w sekcjach
  • Sekcja I – „Ja”
  • Sekcja II – „On/Ona”
  • Sekcja III – „MY” 

WARSZTATY

Sekcja I – "Ja"
Godzina 11:00 – 12:00
Anna Wietrzyk, Jak Cię słyszą? Warsztaty pracy głosem

Opis:
Parafraza powiedzenia "Jak Cię widzą, tak Cię piszą" jest oczywiście celowa. Głos i sposób mówienia są ważne, bo tworzą nasz wizerunek, pozwalają nam lepiej lub gorzej porozumiewać się z innymi, co nie jest bez wpływu na nasze samopoczucie.
No właśnie, jak Ty czujesz się ze swoim głosem? Wiesz jak inni reagują na Twój głos? Przekonaj się na spotkaniu.
Ton, barwa, wyrazistość, rytm mówienia. To jak mówisz: szybko, wolno, głośno, cicho - wszystko ma znaczenie. Ważne żeby mieć świadomość swojego głosu i umieć nad nim panować.
Proponuję spotkanie, na którym wspólnie poćwiczymy nad łatwością mówienia, wydobywania prawidłowego głosu, dobrego, właściwego dla każdego z nas brzmienia, które nie męczy mówiącego i słuchającego. Warsztaty są po to, żebyś mogła, mógł przyrzec się temu, jak się porozumiewasz z innymi i jak inni Cię słyszą. Brzmienie własnego głosu możesz poprawić. Ćwiczyć może każdy, a Twój głos to najlepsze narzędzie, dzięki któremu możesz zwrócić na siebie uwagę.

Joanna Gardynik, Nauczyciel w drodze do siebie

Opis:
Nauczyciel jest najważniejszym narzędziem procesu edukacyjnego.
To kim jesteś, ma ogromne znaczenie. A być może jeszcze większe ma to, co o sobie myślisz.
Brzmi poważnie, co? W istocie, takie jest.
Chcesz czy nie, to jak ogarniasz siebie (swoje emocje, zasoby, talenty, przekonania) ma wpływ na to, jak na Twojej lekcji czuje uczeń.
Więcej, to decyduje o tym, czy w ogóle jest w stanie czegoś się nauczyć. Naprawdę wiele zależy od Ciebie.
Wiadomo, nie zawsze będzie doskonale. Nie ma idealnych nauczycieli, ale są tacy, którzy ciężko nad sobą pracują, aby być w dobrej relacji ze swoimi uczniami. Wiedzą, że bez tego trudno mówić o uczeniu się i nauczaniu.
Zapraszam na warsztaty, w czasie których dotkniemy ważnych aspektów naszego funkcjonowania jako nauczycieli i po prostu ludzi. Będziemy rozmawiać o wartościach, emocjach, talentach i przekonaniach. Potowarzyszę Wam w poszukiwaniu i odkopywaniu drogi do samego/samej siebie.

Godzina 12:10 – 13:10
Katarzyna Mitschke, Nauczycielski cień. O naszych supermocach, które głęboko ukryliśmy

Opis:
Najcenniejszym narzędziem pracy nauczyciela jest jego osobowość. Z każdym kolejnym doświadczeniem zawodowym zdobywamy nowe umiejętności oraz nowe przekonania na temat naszej pracy: mamy określony obraz tego kim jesteśmy jako nauczyciele / edukatorzy, na czym polega nasza praca, jakie są nasze najcenniejsze narzędzia, co warto zabierać ze sobą do pracy, a co zostawić w domu.

Każde z tych przekonań ma swój cień – drugą stronę medalu, która zazwyczaj jest pomijana. Kryją się w niej cechy, których nie chcemy w sobie pielęgnować, których naszym zdaniem nie powinniśmy mieć jako nauczyciele, od których się odżegnujemy. Podczas warsztatu spróbujemy rzucić światło na te cechy i zobaczymy, jakie skarby mogą się tam kryć. Wiele z nich ma szansę znacznie ułatwić Ci pracę i wnieść powiew nowości. Być może wrócisz do domu z zupełnie nową supermocą? Zapraszam serdecznie do pracy z przekonaniami o sobie samym w roli nauczyciela.

Godzina 13:35 – 14:35
dr hab. Lech Krzyżanowski, prof. UŚ, Dobrze wiedzieć. Prawna odpowiedzialność nauczyciela

Opis:
Jednym z podstawowych zadań nauczyciela jest takie poprowadzenie procesu edukacyjnego by w jego trakcie życie i zdrowie ucznia nie było zagrożone. Równie ważne jest zbudowanie u pedagogów pewności, że na żadnym etapie prowadzenia działań dydaktycznych nie wykraczają oni poza granice wyznaczone przez prawo oraz, że nie czynią tego ich wychowankowie. Szkolenie ma na celu wyposażenie nauczycieli w podstawową wiedzę praktyczną o regulacjach prawnych definiujących charakter pracy nauczyciela, w szkole i poza nią (wycieczki, wspólne wyjścia na imprezy sportowe, kulturalne itp.). Rolą szkolenia jest także przystępne wyjaśnienie zakresu uprawnień nauczyciela w stosunku do uczniów i ich rodziców oraz wzajemnie, tych osób względem niego. Szkolenie ma usunąć barierę, jaką staje się u części nauczycieli nieznajomość przepisów prawnych. Często skutkuje ona nadmiernym rygoryzmem decyzji lub, przeciwnie, przesadnym liberalizmem w ocenie zachowań uczniowskich.

Monika Szczepanik, Empatyczne przywództwo

Opis:
Spotkamy się po to, by sprawdzić gdzie w szkole potrzebne jest przywództwo. Do rozmowy zapraszamy nauczycielki/li, którzy chcą wspierać swoją liderską rolę w relacji z uczennicami/uczniami i rodzicami, a także dyrektorki/ów, którym zależy na przywództwie opartym na relacji. Spotkamy się, by rozbroić mity dotyczące przywództwa i przywódcy oraz dotknąć jego istoty w edukacji. Spotkamy się po to, by poprzyglądać się 5 "narzędziom" wspierającym przywództwo.

Godzina 14:45 – 15:45
Ewelina Adamczyk, Jak praktyka uWażności może wesprzeć dobrostan nauczyciela?

Opis:
Czy zastanawiałeś/-aś się kiedyś, czym właściwie jest dla Ciebie dobrostan?
A może z rozczarowaniem odkryłeś/-aś, że nadmiar obowiązków i piętrzących się problemów
nigdy nie pozwoli Ci o niego zadbać? Albo prokrastynacja wciąż stoi Ci na drodze, by o siebie wystarczająco się zatroszczyć?

Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedziałeś/-aś twierdząco, to to spotkanie jest dedykowane właśnie Tobie. Opowiem na nim:
1. Czym jest dobrostan?
2. Czym jest praktyka uważności, a czym nie jest?
3. Jak zadbać o ciało, emocje i umysł dzięki uważności - część praktyczna.
4. Jak wprowadzić uważność w nauczycielską rzeczywistość.

Sekcja II– "On/Ona"
Godzina 11:00 – 12:00
dr M. Kaczmarzyk, prof. UŚ, Rozproszony autorytet nauczyciela czyli o memetycznym obrazie szkoły

Opis:
Pojęcie memu jako jednostki dziedziczenia pozagenowego, kultura jako przepływ memów, memetyczny „darwinizm”; źródła i znaczenie memotypów, memotyp w ruchu, zmienność i skłonność do modyfikacji, ludzki umysł jako źródło memów; memotyp nauczyciela, stopień kontroli i oceny ze strony uczniów, nauczyciel jako obiekt oceny memotypu; zmiany w mechanizmach przyswajania mememów zachodzące z wiekiem, kiedy umysł rośnie w siłę (umysł 50+), memetyczne wzorce zachowania a poszukiwanie nowości, memetyczny „układ odpornościowy”.

Godzina 12:10 – 13:10
Marcin Paks, STEAM – Nauczanie poprzez doświadczanie

Opis:
Polska szkoła jest w procesie największego dofinansowania w sprzęt w historii. Projekt Laboratoria Przyszłości to przede wszystkim olbrzymie ilości sprzętu IT, a w tym mikrokontrolery. Jak pracować w podejściu STEAM, jedynym rozsądnym dla wykorzystania tak zróżnicowanych narzędzi. Jak planować pracę? Gdzie szukać pomysłów? Z czego korzystać? Jak wykorzystać doświadczenie w wykorzystaniu nowych narzędzi? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy na kongresowym warsztacie.

dr Łukasz Chajec, Biologia od kuchni, czyli jak stworzyć pracownię do zjawiskowych eksperymentów biologicznych

Opis:
Każdy nauczyciel nauk przyrodniczych zdaje sobie sprawę z faktu, że nauka biologii nie kończy się na podręcznikach i kluczowym w zgłębianiu tajników otaczającego nas świata okazuje doświadczenie. Biologia daje ogromne możliwości, aby przełożyć wiedzę teoretyczną na praktykę, która zdecydowanie lepiej trafia do uczniów i powoduje, że lekcje nie muszą być nudne. W całej tej koncepcji istotne są dwa czynniki: zaangażowanie nauczyciela i dobrze wyposażona pracownia biologiczna. Podczas warsztatów będzie można uzyskać informacje, jak w prosty, i nie zawsze bardzo kosztowny sposób, można wyposażyć pracownię biologiczną w sprzęty i pomoce dydaktyczne, które pozwolą uczniom lepiej zrozumieć procesy i zjawiska biologiczne. Co więcej, uczestnicy warsztatów sami będą mogli doświadczyć tego, jak w ciekawy sposób można zdobywać wiedzę z zakresu biologii.

Godzina 13:35 – 14:35
Łukasz Szeliga, Poznaj, zaakceptuj, bądź. O roli (samo)poznania w budowania relacji z młodymi

Opis:
Warsztaty wprowadzą nauczycielki i nauczycieli do tematu, jakim jest rola (samo)poznania w pracy z młodymi. Łukasz Szeliga dzieli się autorskim warsztatem tutora i nauczyciela, pokazując techniki i sposoby budowania relacji z uczniem/ podopiecznym z generacji Z i Alfa, w której wartości i samopoznanie odgrywają kluczową rolę. Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki sami doświadczą działań/ wyzwań, które stanowią podróż ku sobie.

Godzina14:45 – 15:45
dr Marcela Gruszczyk, Integracja klasy. Jak zbudować grupę bez wykluczeń?

Opis:
Klasa szkolna to niezwykle żywiołowy organizm, który zmienia się i rozwija pod wpływem procesów, jakie w nim zachodzą. W czasach, kiedy ogromny nacisk kładzie się na autonomiczne decyzje jednostki, indywidualizm i samostanowienie, niezwykle trudno nam (nauczycielom/wychowawcom) wspierać budowanie partnerskich relacji w ramach zintegrowanego zespołu klasowego. Ważne, by dostrzec jakie relacje społeczne występują wśród uczniów, zauważyć jakie role w grupie rówieśniczej zajmują młodzi ludzie – to powinno pomóc zapobiegać wykluczeniu, odrzuceniu czy nękaniu jednostek przez resztę klasy. Jak to robić? Zapraszam na warsztaty.

Sekcja III – "MY"
Godzina 11:00 – 12:00
Prof. dr hab. n. med. Aneta Gawlik, Młoda osoba z niezgodnością płci/dysforią płciową

Opis:
W trakcie wykładu postaram się przybliżyć aktualne zasady nomenklatury, omówić zagadnienie transpłciowości z punktu widzenia endokrynologa-praktyka oraz podzielić się kilkuletnim doświadczeniem współpracy z rodzinami osób z niezgodnością płci. Wskazując na wyzwania i trudności, poszukiwać będziemy odpowiedzi jak funkcjonują młodociane osoby z dysforią płciową w społeczności szkolnej.

Godzina 12:10 – 13:10
dr Marcin Gierczyk, Wspieranie potencjału zdolności i dobrostanu dzieci i młodzieży

Opis:
Czy uzdolnienia są przyczyną problemów społeczno-emocjonalnych, a tym samym czynnikiem ryzyka obniżenia poczucia dobrostanu? Czy należy mówić dziecku, że jest zdolne? Kim jest uczeń „podwójnie wyjątkowy” - genialnym dzieckiem czy tym ze specjalnymi potrzebami? To pytania, które nurtują rodziców, pedagogów i naukowców. Podczas wykładu zostaną przedstawione najnowsze ustalenia oparte na międzynarodowych badaniach, które pozwalają odpowiedzieć na te i wiele innych, ważnych pytań.

dr Katarzyna Papaja, Szkoła jako miejsce kształtowania i artykulacji tożsamości płciowej

Opis:
Szkoła jest jednym z kluczowych miejsc odpowiadających za socjalizację płciową. To w niej za sprawą interakcji rówieśniczych, relacji z osobami uczącymi oraz jawnymi i niejawnymi treściami edukacyjnymi, kształtuje się tożsamość płciowa młodej osoby. To tu także widać jak w soczewce, społeczne mechanizmy opresji i buntu, transgresji i oporu, symbolicznej przemocy i rozwojowej ekspresji. I wreszcie to tutaj młodzi ludzie weryfikują swoje wyobrażenia o normatywnych identyfikacjach (nie tylko zresztą) płciowych, budując poczucie własnej (nie)adekwatności. Kierując się tymi przesłankami, proponuję warsztat skupiający się na społeczno-kulturowych aspektach spektrum tożsamości płciowej, wychodzący poza binarną koncepcję płci. Przyjrzymy się stereotypom i uprzedzeniom oraz ich społecznym konsekwencjom w postaci dyskryminacji. Sięgniemy także po perspektywę intersekcjonalną by zobaczyć, jak tożsamość płciowa koresponduje z innymi wymiarami tożsamości społecznej, takimi jak orientacja psychoseksualna, status ekonomiczny, narodowość i etniczność, kolor skóry itp.

Godzina 13:35 – 14:35
dr Sabina Pawlik, Siła młodych – w jaki sposób edukacja szkolna może wspierać i uczestnictwo społeczne dzieci i młodzieży?

Opis:
Warsztat będzie refleksją nad tym, czym jest uczestnictwo społeczne dzieci i młodzieży oraz jakie jest jego znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego. Przyjrzymy się współczesnej wykładni idei partycypacji społecznej młodych ludzi oraz sylwetkom młodych aktywistów. Porozmawiamy również o roli nauczyciela w prawdziwym (nie fasadowym) wspieraniu młodych ludzi w wyrażaniu własnego zdania i walce o swoje prawa, niezależnie od wieku, statusu społecznego, pochodzenia czy stopnia sprawności.

dr Jolanta Klimczak, Szkoła jako miejsce kształtowania i artykulacji tożsamości płciowej

Opis:
Szkoła jest jednym z kluczowych miejsc odpowiadających za socjalizację płciową. To w niej za sprawą interakcji rówieśniczych, relacji z osobami uczącymi oraz jawnymi i niejawnymi treściami edukacyjnymi, kształtuje się tożsamość płciowa młodej osoby. To tu także widać jak w soczewce, społeczne mechanizmy opresji i buntu, transgresji i oporu, symbolicznej przemocy i rozwojowej ekspresji. I wreszcie to tutaj młodzi ludzie weryfikują swoje wyobrażenia o normatywnych identyfikacjach (nie tylko zresztą) płciowych, budując poczucie własnej (nie)adekwatności. Kierując się tymi przesłankami, proponuję warsztat skupiający się na społeczno-kulturowych aspektach spektrum tożsamości płciowej, wychodzący poza binarną koncepcję płci. Przyjrzymy się stereotypom i uprzedzeniom oraz ich społecznym konsekwencjom w postaci dyskryminacji. Sięgniemy także po perspektywę intersekcjonalną by zobaczyć, jak tożsamość płciowa koresponduje z innymi wymiarami tożsamości społecznej, takimi jak orientacja psychoseksualna, status ekonomiczny, narodowość i etniczność, kolor skóry itp.

Godzina 14:45 – 15:45
dr hab. Katarzyna Gawlicz, prof. DSW, Budowanie społeczności uczących się poprzez nauczycielskie badania w działaniu

Opis:
W czasie warsztatu omówię podstawowe założenia badań w działaniu, odwołując się do prowadzonych przez nauczycielki projektów badawczych, w które byłam zaangażowana. Zaproszę uczestników i uczestniczki do refleksji nad możliwością wykorzystania tego podejścia w celu podnoszenia jakości własnej pracy oraz budowania nauczycielskich społeczności uczących się. Zaproponuję również kilka narzędzi, które można zastosować w toku wspólnego badania swojej praktyki.

ORGANIZATORZY

KONTAKT

W sprawach merytorycznych:

dr Marcela Gruszczyk
e-mail: marcela.gruszczyk@us.edu.pl

dr Magdalena Piotrowska-Grot
e-mail: magdalena.piotrowska-grot@us.edu.pl

W sprawach organizacyjnych:

Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, pokoje B0.28 do B0.33
40-007 Katowice


Telefon: 32 359 21 45
E-mail: uniwersytetotwarty@us.edu.pl

Godziny pracy biura:
pon.-pt.: 7:30 – 15:30