KONGRES EDUKACYJNY
„SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE”
30 listopada – 1 grudnia 2022 r.
Wydział Teologiczny UŚ

Szanowni Państwo,
Dyrektorki, Dyrektorzy, Nauczycielki, Nauczyciele

  Edukacja jest praktyką społeczną wymagającą wytężonej uwagi, ciągłej czujności oraz nieustannego wysiłku, na dodatek obarczoną ryzykiem nieefektywności. Nieprzerwanie zastanawiamy się nad kształtem edukacji, która mogłaby sprostać wyzwaniom współczesności oraz spełniać jednostkowe i społeczne oczekiwania.
  Choć żyjemy w czasach nieograniczonego dostępu do wiedzy, to nadal istnieją przestrzenie, o których wiemy zbyt mało. Ponadto to, co zostało zbadane i potwierdzone dzisiaj, jutro może zostać zakwestionowane. Wierzymy jednak, że nie ma wartościowej edukacji bez budowania relacji, otwartości na różnorodność i uświadamianie podobieństw oraz współzależności wszystkich istot. Z tą problematyką nierozerwalnie wiążą się także kwestie zmian klimatycznych i ich konsekwencje.
  W związku z tym serdecznie Państwa 30 listopada i 1 grudnia 2022 roku na Kongres Edukacyjny „SPRAWCZOŚĆ – WSPÓLNOTOWOŚĆ – DZIAŁANIE”, który odbędzie się na Wydziale Teologicznym UŚ w Katowicach. Organizatorami wydarzenia są Uniwersytet Śląski (reprezentowany przez Uniwersytet Otwarty UŚ) oraz Miasto Katowice. Patronat nad konferencją objął UNICEF Polska.
  Zmiany w edukacji, które w ramach Kongresu chcemy wypracować i zaproponować, odwołują się do postrzegania świata społecznego w wymiarze sprawczości i wspólnotowości, a także etyki odpowiedzialności. Celem podobnie postrzeganej edukacji jest społeczna transformacja oraz budowa wspólnego świata, w którym ludzkość jest częścią większej całości. Niezbędne jest też kształtowanie postaw aktywniejszego udziału w życiu demokratycznej wspólnoty i szacunek dla różnorodności. Aby w ten sposób przemyśleć edukację szkolną, potrzebna jestnie tylko nowa optyka spoglądania na Ziemię, środowisko czy włączanie do przestrzeni etyki innych istot, ale także opracowanie podstaw programowych różnych przedmiotów, które zachęcałyby do podejmowania takich tematów, jak bioróżnorodność, szóste wielkie wymieranie gatunków, żałoba klimatyczna czy aktywna nadzieja.
  Serdecznie zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Aby ułatwić nam kwestie organizacyjne, uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na Kongres.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy wymiany poglądów, pomysłów i idei dla szerokiego grona osób zainteresowanych edukacją – nauczycielek i nauczycieli, psycholożek i psychologów, pedagożek i pedagogów, a także dyrektorek i dyrektorów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tym razem chcemy zaprosić Państwa do rozmowy o tym, jak możemy wspierać młode osoby w budowaniu mądrej i szanującej się społeczności oraz jak włączać w ten proces wszystkie osoby, tworzące szkolną wspólnotę. Skupimy się więc na wielopoziomowych relacjach, nie zapominając jednak o podmiotowości i tożsamości samych nauczycielek i nauczycieli, bowiem w imię zasady, że aby w pełni wspierać innych, należy przede wszystkim wzmocnić siebie. Tegoroczną edycję kongresu tworzą trzy bloki tematyczne: „Dla siebie”, „Dla uczennic i uczniów” oraz „Dla społeczności szkolnej”. Ideą przewodnią jest uważność, podmiotowość i dbałość o relacje.
  Prowadzące i prowadzący wykłady oraz warsztaty spróbują więc odpowiedzieć na pytanie, jak zadbać o siebie, pracując w edukacji? Zaproponują także kilka narzędzi i rozwiązań, pomagających rozwijać talenty uczennic i uczniów oraz zaangażować je/ich w proces kształcenia.

 

 

Życzymy Państwu udanych obrad
prof. dr hab. Ryszard Koziołek
Rektor Uniwersytetu Śląskiego
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

PROGRAM

30 listopada 2022r.

Miejsce: Wydział Teologiczny UŚ

Katowice, ul. Jordana 18

 • godz. 8.30–9.30 rejestracja uczestników
 • godz. 9.00–9.30 Otwarcie Kongresu
 • 09:30–10:30 wykład otwierający
  JM Rektor prof. dr hab. Ryszard Koziołek

 • 10:30–12:00 panel dyskusyjny „Sprawczość i wspólnotowość (w) edukacji”
  – dr Katarzyna Trynda, prof. UŚ  (Prorektor ds. kształcenia i studentów)
  – dr hab. Tomasz Huk, prof. UŚ (dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Katowicach)
  – Oktawia Gorzeńska (Akademia Przywództwa Edukacyjnego)
  – Dariusz Martynowicz (Nauczyciel Roku 2021)

 • 12:00–13:00 bufet kawowy

 • 13:00–14:00 warsztaty

     

Monika Zielińska - Salam Lab | Stowarzyszenie Laboratorium Działań dla Pokoju
Jak uczyć empatii i promować wielokulturowość?

Jak budować wśród młodzieży postawy otwartości i szacunku do drugiego człowieka? Jak mówić o wielokulturowości w sposób niestereotypowy i autentyczny? Jak rozmawiać o zależnościach, w jakich znajduje się obecnie nasz zglobalizowany świat? Zapraszamy na warsztaty, podczas których osoby uczestniczące poznają narzędzia i metody warsztatowe pomocne w podejmowaniu z osobami uczniowskimi tematów związanych z wielokulturowością, migracjami oraz przeciwdziałaniem dyskryminacji. Zapraszamy do wspólnej dyskusji na temat budowania poczucie wspólnotowości oraz sprawczości w działaniach na rzecz równego społeczeństwa.

Oktawia Gorzeńska
Współpraca kluczem do tworzenia lepszej szkoły - po co, jak, co

Będzie o sprawdzonych sposobach na budowanie współpracy w szkole - inspirujących praktykach z mniejszych i większych społecznościach. Uczestniczki i uczestnicy warsztatu podejmą refleksję nad najważniejszymi obszarami i możliwościami w działaniu na rzecz budowania kultury współdziałania.

Dariusz Martynowicz
GoścINNOŚĆ – czyli jak wykorzystać literaturę do edukacji w duchu wspólnotowości, wielokulturowości i tolerancji?

Czy można wykorzystać bohaterów lektur z przeładowanej podstawy programowej do edukacji w duchu wspólnoty, współistnienia kultur i kształtowania postaw tolerancji i szacunku względem odrębności innych ludzi? Oczywiście, że tak.

Podczas warsztatów pojawią się propozycje bazujące na sztandarowych przykładach z literatury polskiej i światowej, dzięki którym możemy uczyć szacunku do innych ludzi: ich kultury, światopoglądu, decyzji i wyborów oraz wybrane narzędzia myślenia krytycznego, które wykorzystać może każdy nauczyciel.

dr hab. Alicja Gałązka, prof. UŚ.
Wspierania dobrostanu i rezyliencji dzieci i młodzieży w obliczu wojny w Ukrainie

Po dwóch latach borykania się z pandemią COVID- 19 wojna na Ukrainie spotęgowała poczucie niepewności, zagrożenia  i stresu u nauczycieli i uczniów. Wyniki badań wskazują na pogarszający się stan zdrowia psychicznego zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Dobrostan psychiczny i emocjonalny  czyli umiejętność czerpania radości z życia zarówno dzieci jak i dorosłych  zostały znaczenie naruszone. W czasie warsztatu zastanowimy się jak wzmacniać dobrostan oraz poziom rezyliencji  u uczniów i nauczycieli ? Jak rozmawiać z uczniami o ich emocjach i myślach? Jak pracować z uchodźcami  z Ukrainy którzy  pojawili się w naszych szkołach, jak pomóc w integracji i wspólnym działaniu oraz jak wzmacniać poczucie dobrostanu u nauczycieli , by umiejętnie zarządzali swoją energią emocjonalną.

 • 14:00–14:30 przerwa kawowa
 • 14:30–15:30 warsztaty
dr Agnieszka Tambor
Jak połączyć biernik z pierwiastkiem – praca z cudzoziemcami na lekcji i poza nią

Warsztaty zostaną poświęcone temu jak szybko i efektywnie nauczyć cudzoziemców leksyki specjalistycznej. Komunikacja codzienna to jedno - jej można nauczyć się z kursowych podręczników ale słownictwo potrzebne w szkole to już zupełnie inna sprawa. Podczas zajęć zaprezentowane zostaną pomysły i metody na urozmaicenie lekcji różnych zajęć szkolnych i na efektowne połączenie treści przedmiotowych z wiedzą o języku polskim.

Znajomość słownictwa specjalistycznego to możliwość łatwiejszego poruszania się w obcej językowo rzeczywistości i szybszej adaptacji w nowym językowo-kulturowym środowisku! Znajomość słów to klucz do sukcesu!

dr Monika Frania
Budowanie wspólnoty poprzez kreatywne metody dydaktyczne, czyli słów kilka o edukacyjnym escape room oraz storytelling

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się bliżej z metodą escape room w wersji edukacyjnej, która - z roku na rok - zyskuje coraz większą popularność wśród nowoczesnych i kreatywnych edukatorów. Przedstawione zostaną przykłady zastosowania trzech odmian: tradycyjnej wersji pokoju zagadek 1:1, wersji miniaturowej tzw. „escape room w pudełku” oraz wersji gry wirtualnej wykorzystującej mechanizmy typu quest cage. Dodatkowo warsztat zostanie również wzbogacony o metodę storytelling, która nazywana jest sztuką budowania relacji w narracji. Uczestnicy spotkania będą wspólnie poszukiwać aspektów związanych z budowaniem wspólnoty, współpracy i działań zespołowych ponad podziałami i różnicami, czemu prezentowane metody niewątpliwie sprzyjają.

dr Jerzy Grad & dr Ewa Chorąży
Dyskryminacja i nietolerancja w szkole jako przejaw niewłaściwych działań i postaw nauczycieli (cz. 1)
Specyfika kształcenia młodzieży z Ukrainy w świetle przepisów prawa (cz. 2).

W ramach wykładu spróbujemy odpowiedzieć na pytania:

- Czy polska szkoła wolna jest o dyskryminacji i nietolerancji?

- Błędy szkoły i nauczycieli sprzyjające dyskryminacji – jak ich nie popełniać?

Omówione również zostaną:

- Zasady przyjmowania i kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy w świetle znowelizowanych przepisów prawa oświatowego.

- Wsparcie i pomoc w procesie kształcenia dla uczniów z Ukrainy.

 • 15:30–15:45 podsumowanie obrad
1 grudnia 2022r.

Miejsce: Wydział Teologiczny UŚ

Katowice, ul. Jordana 18

 • 08:30–09:00 Rejestracja uczestników

 • 09:00–09:30 Otwarcie II dnia konferencji
  prof. dr hab. Wiesław Banyś (Rektor UŚ w latach 2008-2016, rzecznik KRASP)
  Halina Bieda (Senator RP, członkini Senackiej Komisji Nadzwyczajnej ds. Klimatu)
  adw. Magdalena Stryja (UŚ, Wydział Prawa i Administracji, Centre For International Sustainable Development Law, NRA, ORA w Katowicach)

 • 09:30–10:30 Wykład otwierający

  prof. dr hab. Ewa Bińczyk (UMK)
  Krytyczna rola edukacji wobec wyzwań antropocenu

  Najważniejszym kontekstem wykładu są raporty dotyczące ryzyka przekraczania tzw. granic planetarnych oraz destabilizacji systemów planetarnych. Od dwóch dekad są one dyskutowane w obrębie dyskusji o epoce człowieka – antropocenie. W ich obliczu stawiam pytanie o krytyczną rolę edukacji w XXI wieku. Podczas wykładu rozważymy następujące funkcje edukacji i uniwersytetów: 1) sygnalizowanie katastrofy; 2) zwalczanie denializmu oraz fatalizmu klimatycznego; 3) konfrontowanie ludzkości z problemem wymierania; 4) funkcja laboratorium alternatyw, rozbudowywanie wyobraźni, inspirowanie myślenia utopijnego; 5) rola sektora krytyki kapitalizmu i gospodarczego business as usual; 6) lokalizowanie katalizatorów zmian i społecznych punktów przełomowych na drodze ludzkości ku zielonym ładom i dekarbonizacji.

 • 10:30–12:00 Panel dyskusyjny

  – dr Magdalena Budziszewska (UW),
  – prof. Grzegorz Hańderek (ASP w Katowicach),
  – prof. Katarzyna Jasikowska (UJ)
  – prof. Małgorzata Latoch-Zielińska (UMCS),
  – Filip Springer (Szkoła Ekopoetyki),
  – prof. Piotr Skubała (UŚ/Team Europe),
  – Edyta Rasała (CEE, ZS nr 2 w Murckach)

 • 12:00–13:00 Bufet kawowy

 • 13:00–14:00 Warsztaty

J. POLSKI I
dr Magdalena Ochwat (UŚ/ EUROPE DIRECT Śląskie)
Więcej-niż-ludzkie lekcje języka polskiego. Wprowadzenie do humanistyki środowiskowej

Korzystając z nowych metodologii humanistycznych, odwołując się do aktualnego kanonu lektur szkolnych, spróbuję pokazać, jak tworzyć w szkole  bardziej inkluzywne lekcje oparte na biowspólnocie. W czasie warsztatów podejmiemy refleksje nad tym: jak uczyć na języku polskim z troską o świat, o współ-innych, o różnorodność? Jak tworzyć pełniejszy – więcej-niż-ludzki obraz świata? Jak pomyśleć o mieszkańcach Ziemi inaczej, odłączając się od dominującej wizji anthropos. Proponuję więc ekologiczne profilowanie lektur szkolnych: „Quo vadis”, „W pustyni i w puszczy”, „Pana Tadeusza”, wybranych baśni Andersena, „Ludzi bezdomnych”, „Lalki” i innych. Oczywiście nie chodzi o porzucenie tradycyjnych strategii czytania, ale o włączenie lektury zaangażowanej, nieograniczonej tylko do celów szkolnych.

HISTORA I 
dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (UŚ)
„Jest tylko głód, który wszyscy jednakowo odczuwają". O związkach klimatu z historią

Spotkanie poświęcone będzie: analizie możliwości uwzględnienia wątków klimatycznych we współczesnej edukacji historycznej; prezentacji możliwych sposobów podejmowania tej tematyki oraz wybranych środków dydaktycznych przydatnych do wykorzystania w praktyce szkolnej.

GEOGRAFIA I 
dr Artur Widawski (UŚ)
Zobaczyć zmiany klimatu, czyli infografika w akcji

Na warsztatach przedstawione zostaną sposoby tworzenia i wykorzystania infografik na zajęciach dotyczących zmian klimatu. Przedstawię rodzaje infografik, narzędzia i źródła danych niezbędne do ich wykonania oraz konkretne propozycje ich realizacji przez uczniów na zajęciach lub w ramach prac domowych.

BIOLOGIA I 
prof. dr hab. Piotr Skubała (UŚ/Team Europe)
O współpracy, empatii i odpowiedzialności w edukacji. Edukacja klimatyczna w dzisiejszej szkole

Naukowcy ogłosili czerwony ekologiczny alarm dla Ziemi. Jak i o jakich kluczowych kwestiach nauczać współczesne pokolenie młodych ludzi? W jaki sposób zaimplementować te treści w ramach obowiązującej podstawy programowej? W trakcie spotkania uczestnicy wezmą udział w szeregu grach dydaktycznych i ćwiczeniach (m.in. tragedia wspólnego pastwiska, kółko i krzyżyk, jestem z tobą powiązany, ponieważ …), które uwzględniają zasadnicze treści odnoszące się do kryzysu klimatycznego i środowiskowego.

PRZEDMIOTY ŚCISŁE I 
dr hab. Dariusz Kajewski
CO2 wokół nas

W trakcie warsztatu przeprowadzimy proste doświadczenia związane z dwutlenkiem węgla – gazem, który naturalnie występuje w atmosferze ale także  emitowany jest do atmosfery podczas procesu spalania paliw kopalnych i drewna. Sprawdzimy m.in. jak zwiększenie jego koncentracji w atmosferze wpływa na kwasowość wody a tym samym na organizmy żywe.

FILOZOFIA, ETYKA, RELIGIA I
dr hab. Joanna Hańderek, prof. UJ (UJ)
Kryzys klimatyczny a VI wielkie wymieranie

Podczas warsztatu będą omówione przyczyny kryzysu klimatycznego takie jak antropocen, konsumpcjonizm, oraz brak właściwej polityki klimatycznej. Zostanie postawione pytanie czy jest w ogóle możliwe, w dzisiejszym świecie, zahamowanie negatywnych procesów skutków klimatycznych. Jakie mamy szanse na przeciwdziałanie zmianą klimatycznym?

Relacja wielkiego wymierania zwierząt wobec zmian klimatycznych zostanie omówiona z perspektywy ekoetycznej, z ujęciem szczególnej roli organizmów żywych dla istnienia biosfery. Podczas warsztatów będę chciała skupić się również na relacji międzygatunkowej, oraz kwestiach zrozumienia kim są podmioty pozaludzkie, oraz jaka jest rola naszego antropocentrycznego wartościowania i deprecjonowania przyrody wobec kryzysu klimatycznego.

SZTUKA I 
dr Paweł Szeibel (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)
7000 dębów Josepha Beuysa. Budowanie świadomości ekologicznej poprzez sztukę

W jaki sposób prace współczesnych artystów poruszają wątki ekologiczne?

W pierwszej części warsztatów omówimy dzieła autorów, którzy w swojej strategii twórczej priorytetowo traktują relacje człowiek − przyroda. Będą one studium przypadku do rozmowy o tym, w jaki sposób narzędzia wywodzące się ze sztuki współczesnej mogą służyć edukacji ekologicznej, wykraczając poza podręcznikowy standard.

W drugiej części zachęcę do interdyscyplinarnych działań z pogranicza sztuki i nauki. Przywołam źródła, m.in. literaturę popularnonaukową propagującą wiedzę z zakresu funkcjonowania roślin, lasów, ekosystemów. Podzielę się doświadczeniem w edukacji ekologicznej poprzez sztukę. Zagadnienia: przyszłość tej relacji w obliczu wyzwań współczesności i scenariuszy przyszłości, spekulatywne myślenie, uważność i empatia.

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE I 
dr Joanna Godawa (UŚ)
„Pieszo i szczęśliwie"- o związkach człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnych opowieściach

Myślą przewodnią spotkania jest rozmowa na temat naszej relacji z przyrodą oraz potrzeb i deficytów, które mamy w tym zakresie. Zapraszam na nieśpieszne spotkanie z outdoor education i shinrin yoku, do zielonej podróży w przestrzeń natury, którą wypełnią również leśne bajki i opowieści oraz pomysły na dziecięce aktywności outdoorowe. Warsztaty w oparciu o książkę badaczki: „Zielona inkluzja, czyli o relacji człowieka z przyrodą, outdoor education i leśnej bajce”.

PSYCHOLOG, PEDAGOG I
dr Magdalena Budziszewska (UW)
Dzieci i młodzież wobec zmiany klimatu. Jak rozmawiać i jak edukować, aby dbać o psychikę

W pierwszej części opowiem w formie rozmowy połączonej z mikrowykładem o tym, co wiadomo z badań o reakcjach emocjonalnych dzieci i młodzieży wobec zmiany klimatu, a także szerzej o wiedzy, postawach, działaniu i radzeniu sobie. W drugiej części porozmawiamy wspólnie o poruszonych problemach i wymienimy się doświadczeniami, a także pomysłami na dobre praktyki.

 • 14:00–14:30 przerwa kawowa
 • 14:30–15:30 warsztaty
J. POLSKI II
dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek prof. UŚ (UŚ/ Europe Direct Śląskie) Czuły czytelnik. Ekokrytyka na lekcjach polskiego jako zobowiązanie?

Spotkanie będzie poświęcone lekturze (szkolnych) tekstów literackich oraz ich ekokrytycznym kontekstom. Znane lektury czytane przez nieoczywisty detal oraz współczesne metodologie mogą okazać się niezwykle przydatne w procesie kształtowania wśród uczniów postaw troski o Ziemię i stanowić istotny wkład humanistyki w refleksję nad zmianami klimatycznymi.

HISTORA II
dr hab. Maciej Fic, prof. UŚ (UŚ)
„Ziemia bez nas da sobie radę. Ale my bez niej nie przetrwamy”. O możliwościach wykorzystania problematyki klimatycznej na lekcjach WoS i HiT

Spotkanie poświęcone będzie: analizie możliwości uwzględnienia wątków klimatycznych we współczesnej edukacji obywatelskiej i w ramach HiT; prezentacji możliwych sposobów podejmowania tej tematyki oraz wybranych środków dydaktycznych przydatnych do wykorzystania w praktyce szkolnej.

GEOGRAFIA II
dr Artur Widawski (UŚ)
Scenariusze zmian klimatu - narzędzia internetowe

Na warsztatach przedstawione zostaną wybrane oraz dostępne w Internecie narzędzia do wizualizacji prognoz zmian temperatury powietrza w skali globalnej i regionalnej (nakładka IPCC na Google Earth, interaktywny atlas IPCC oraz portal Klimada). Omówię także pojęcia dotyczące stanów pogody, zmiany klimatu, modeli oraz scenariuszy zmian klimatu.

BIOLOGIA II
dr Anna Zubek (UJ)
Wpływ człowieka na różnorodność biologiczną – historie prawdziwe

Warsztaty poświęcone są konkretnym przykładom, które wykorzystać można realizując treści programowe poświęcone różnorodności biologicznej, jej zagrożeniom i ochronie. Na warsztatach odpowiemy na pytania: Co łączy rafy koralowe i niedźwiedzie polarne? Dlaczego w Australii istnieje Narodowa Komisja ds. Kontroli Żuka Gnojarka? Porozmawiamy o decyzjach, które doprowadziły do katastrof, o lesie, który ocalił wioskę i o papudze, która ma swój profil na Facebooku. Poruszymy temat antropopresji i zastanowimy się jak kształtować postawy proekologiczne bez tzw. eco-shamingu. Spotkaniu towarzyszyć będzie pokaz okazów ze zbiorów Centrum Edukacji Przyrodniczej.

PRZEDMIOTY ŚCISŁE II
dr hab. Dariusz Kajewski (UŚ)
Zaprojektuj swoją politykę klimatyczną

Wspólnie sprawdzimy przy użyciu symulacji komputerowej, które czynniki ekonomiczne mają największy wpływ na zmiany klimatyczne Ziemi, a dokładniej średnią temperaturę jej atmosfery. Tym samym sprawdzimy, jaki zestaw działań może być skuteczny w zatrzymaniu globalnego ocieplenia.

FILOZOFIA, ETYKA, RELIGIA II
dr Ryszard Kulik (UŚ)
Klimat na talerzu, czyli jak najskuteczniej zmniejszyć swój ślad węglowy

Zmiany klimatyczne są odpowiedzią na antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych. Jednym z najpoważniejszych źródeł tych emisji jest rolnictwo, a w jego ramach hodowla zwierząt na mięso. Okazuje się, że nasz apetyt na mięso i nabiał w znaczący sposób przyczynia się do podgrzewania planety. Zatem powstrzymywanie zmian klimatycznych powinno zacząć się od naszego talerza. Dlaczego jednak produkty odzwierzęce są tak szkodliwe dla klimatu? Jak można zredukować ich ilość w diecie? I czy to jest zdrowe dla nas? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas warsztatu.

PRZEDMIOTY ŚCISŁE II
Patryk Białas (Euro-Centrum)
Zrozumieć transformację energetyczną – jak uczyć o zmianach w energetyce

Wojna w Ukrainie jest również o energię. W czasach kryzysu klimatycznego i wojny w Ukrainie koniecznym wydaje się przyspieszenie przejścia z energetyki opartej na paliwach kopalnych (ropa, węgiel i gaz) na odnawialne źródła energii. Dzięki temu nie tylko uratujemy planetę, ale również będziemy zdrowi i bezpieczni. W czasie warsztatów opowiemy, dlaczego odejście od paliw kopalnych wpływa na ograniczenie globalnego ocieplenia, jakie rozwiązania mamy na stole i podzielimy się doświadczeniem zajęć dla młodzieży w obszarze transformacji energetycznej.

NAUCZANIE WCZESNOSZKOLNE II
dr Magdalena Christ (UŚ)
Garść inspiracji dla aktywnej ekoedukacji wczesnoszkolnej

W zgodzie z przekonaniem, że troszczymy się o to, co znamy i kochamy, podczas warsztatów przyjrzymy się różnym sposobom na poznawanie przez dzieci przyrody i realizację ekoedukacji na poziomie wczesnoszkolnym. Podczas warsztatów zostanie wykorzystana metoda design thinking, czyli metoda empatycznego projektowania, zorganizujemy „szybkie randki edukacyjne” z roślinami i zwierzętami, a także zajrzymy do ekokalendarza. Uzupełnienie będzie stanowił przegląd przykładowych źródeł inspiracji do prowadzenia zajęć przyrodniczo-ekologicznych.

 • 15:30–16:30 podsumowanie i nowe otwarcie Laboratorium Przyszłości. EDURAWA – ekologiczne dopływy (w) edukacji

Zapraszamy na spotkanie poświęcone miejscu Rawy w edukacji szkolnej. Dyskusja ma na celu przywrócenie pamięci o zabetonowanej rzece przepływającej przez centrum Katowic i określenie jej roli w edukacji regionalnej oraz klimatycznej. Edukacyjne prototypowanie Rawy może stać się inspiracją dla działań wokół miejsc i środowiska podejmowanych przez nauczycieli i uczniów spoza Katowic.

„Czy można mówić o życiu w Rawie?” dr hab. Mirosław Nakonieczny, prof. UŚ
„Przywracanie pamięci o Rawie” dr Aneta Borowik, prof. UŚ

ZAPISY

KONTAKT

W sprawach merytorycznych:

dr Marcela Gruszczyk
e-mail: marcela.gruszczyk@us.edu.pl

 

 dr Magdalena Ochwat

mail: magdalena.ochwat@us.edu.pl


dr hab. Małgorzata Wójcik-Dudek, prof. UŚ

mail: malgorzata.wojcik-dudek@us.edu.pl

W sprawach organizacyjnych:

Uniwersytet Otwarty w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
ul. Uniwersytecka 4, pokoje B0.28 do B0.33
40-007 Katowice


Telefon: 32 359 21 45
E-mail: uniwersytetotwarty@us.edu.pl

Godziny pracy biura:
pon.-pt.: 7:30 – 15:30

Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Zaznacz, w których warsztatach chcesz wziąć udział.