dr Sylwia Kania

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii, doktor nauk matematycznych w zakresie matematyki, nauczyciel dyplomowany. Naukowo zajmuje się dydaktyką matematyki, w obrębie jej zainteresowań znajduje się m.in. rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień matematycznych uczniów, trudności studentów i uczniów w rozumieniu pojęć matematycznych oraz modernizacja nauczania matematyki na różnych poziomach kształcenia. Jest autorką licznych publikacji o charakterze dydaktycznym, a nauczanie matematyki jest jej pasją.