dr Monika Sulik

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Adiunkt, wykładowczyni akademicka na Wydziale Nauk Społecznych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Otwartym w Uniwersytecie Śląskim. Certyfikowana trenerka i mentorka akademicka. Jest andragogiem, a jej zainteresowania naukowe i badawcze związane są z całożyciowym rozwojem człowieka dorosłego w ujęciu interdyscyplinarnym. W sposób szczególny interesują ją kwestie związane z badaniami biograficznymi, dydaktyką biograficzną oraz uwarunkowaniami rozwoju naukowego kobiet. Jest autorką publikacji „Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju naukowego kobiet”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie z zakresu andragogiki, edukacji człowieka dorosłego, poradnictwa rodzinnego oraz biografii w edukacji, w ramach których przeprowadza autorskie warsztaty związane z wykorzystaniem metody biograficznej. Członkini Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego, (gdzie pełni funkcję przewodniczącej sądu koleżeńskiego) oraz Stowarzyszenia Gerontologów Społecznych. Od 2018 roku pełni funkcję sekretarza w czasopiśmie andragogicznym „Edukacja Dorosłych”. Przez ostatnie trzy lata w ramach współpracy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Polsce pełniła funkcję ambasadorki Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie – EPALE, sprawując rolę eksperta z zakresu andragogiki. Entuzjastka inicjatyw oraz przedsięwzięć skierowanych dla osób dorosłych, szczególnie osób w wieku senioralnym, czego wyrazem są podejmowane przez nią zadania dydaktyczne, organizacyjne jak i naukowe. Prywatnie uwielbia literaturę biograficzną oraz wykorzystuje każdą możliwą okazję do podróży oraz kontaktu z naturą.

Zobacz cały zespół