dr hab. Magdalena Szyndler

Uniwersytet Trzeciego Wieku

Etnomuzykolog, folklorystka, pedagog, muzyk-instrumentalista (klasa skrzypiec). W 2000 roku ukończyła Wydział Pedagogiczno-Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (kierunek Wychowanie Muzyczne). W 2001 roku podjęła studia doktoranckie- kierunek Socjologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podjęła pracę jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze Folklorystyki Ogólnej i Stosowanej (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji-UŚ). W 2006 roku obroniła pracę doktorską pt. Folklor wokalny mniejszości polskiej na Zaolziu na tle uwarunkowań społeczno-kulturowych Śląska Cieszyńskiego (Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu). Obecnie jest zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Kompozycji i Teorii Muzyki – Wydział Artystyczny oraz pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Instytutu Muzyki ds. badawczo-naukowych. Brała udział w konferencjach krajowych (Wrocław, Lublin, Katowice, Poznań, Warszawa), jak i zagranicznych (Chiny, Republika Czeska, Słowacja, Szkocja). Brała udział w licznych projektach badawczych w ramach badań folklorystycznych i etnomuzykologicznych.
Pełni funkcję koordynatora Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Zobacz cały zespół