dr prof. UŚ Magdalena Ślawska

Dyrektor Uniwersytetu Otwartego

Językoznawca, medioznawca, adiunkt w Zakładzie Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej zajmuje się badaniem prasy, szczególnie gatunkami, pragmatyką tekstów i wizualną stroną dyskursu. Autorka monografii Formy dialogu w gatunkach prasowych (2014) oraz współredaktorka tomów Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. W 2013 roku została laureatką konkursu „Doktorat 2012” Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej za najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk o komunikowaniu i mediach. Członkini Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego oraz Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej.

Zobacz cały zespół