dr Łukasz Dawidowski

Doktor nauk matematycznych, pracuje w Instytucie Matematyki na Wydziale Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego. Jest współorganizatorem Święta Liczby Pi, opiekunem Koła Naukowego Matematyków UŚ i członkiem Rady Dydaktycznej Kierunku Matematyka. Autor specjalistycznych publikacji naukowych z dziedziny matematyki. Popularyzuje naukę m.in. poprzez swoje wykłady z matematyki publikowane na YouTube na kanale „mat kwadrat” i kanale Telewizji Uniwersytetu Śląskiego oraz podczas otwartych wykładów na UŚ Maturzystów.