dr Łukasz Chajec

Unibot

Nazywam się Łukasz Chajec i jestem naukowcem oraz dydaktykiem, a przede wszystkim jestem biologiem. Czym dla mnie jest biologia? Biologia to stan umysłu. Moje zamiłowanie do przyrody i nauk przyrodniczych wykiełkowało już w najmłodszych latach, kiedy to wyprowadzałem na spacer dżdżownice i starałem się zaadoptować każdego zwierzaka, którego napotkałem na swojej drodze. Od tamtego czasu ta pasja tylko się rozwijała, co doprowadziło do miejsca, w którym teraz jestem. Obecnie pracuję na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Śląskiego, gdzie oprócz pracy naukowej skupionej wokół histologii i embriologii zwierząt, mam przyjemność pracować z genialnymi dydaktykami i edukatorami, którzy tak jak ja za cel postawili sobie przekazywanie wiedzy w sposób niestandardowy. Zamiłowanie do nauk przyrodniczych przyczyniło się również do tego, że od wielu lat prowadzę liczne kursy i zajęcia dla uczniów szkół podstawowych i średnich, angażuje się w organizację różnorakich wydarzeń naukowo-dydaktycznych, jak np. Noc Biologów, czy Śląski Festiwal Nauki, a także konferencji naukowych oraz mam przyjemność pełnić rolę koordynatora jednostki UNIBOT.

Zobacz cały zespół