dr Joanna Mateusiak

Blok Kształcenia Nauczycielskiego

Psycholog, doktor nauk humanistycznych, pracownik Wydziału Pedagogiki i Psychologii UŚ.
Jej zainteresowania badawcze zogniskowane są w obszarze psychologii zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem stresu psychologicznego. Współautorka książek Konteksty stresu psychologicznego (2002) i Psychologia zdrowia: konteksty i pogranicza (2011) oraz autorka artykułów z tego zakresu. Brała udział w dwóch grantach krajowych i projekcie międzynarodowym realizowanym w ramach programu Leonardo da Vinci.
Uzyskała liczne wyróżnienia Rektora UŚ za pracę naukową (2011, 2014), organizacyjną (2010, 2012, 2013, 2016) i dydaktyczną (2014).
Od 2014 roku związana z Uniwersytetem Otwartym, gdzie zajmowała się wdrożeniem programu Bloku Kształcenia Nauczycielskiego, a obecnie pełni funkcję koordynatora programu.
Prywatnie miłośniczka psów i właścicielka dwóch białych owczarków szwajcarskich.

Zobacz cały zespół