dr Jerzy Jarosz prof. UŚ

Uniwersytet Śląski dla Dzieci

Pracuje w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Silnie związany z dydaktyką fizyki i nauk przyrodniczych. Ekspert w dziedzinie eksperymentu dydaktycznego i twórca śląskiej szkoły dydaktyki opartej na prowadzonych na żywo eksperymentach.

Od wielu lat wspiera dydaktykę szkolną organizując i prowadząc popularne uniwersyteckie wykłady z fizyki znane jako Osobliwości Świata Fizyki oraz warsztaty i szkolenia nauczycieli w ośrodkach naukowych. Od lat przewodniczy także Polskiemu Klubowi Demonstratorów Fizyki.

Popularyzator nauki zaangażowany w organizację i pracę w jury wielu krajowych i europejskich festiwali nauki. Jest także twórcą i koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Dziec, pomagającego odkrywać talenty i wspierającego rozwój małych studentów.

Zobacz cały zespół