dr hab. Armand Cholewka prof. UŚ

Uniwersytet Śląski Młodzieży

Zajmuje się szeroko rozumianym wykorzystaniem metod fizycznych w diagnostyce medycznej oraz terapii. Jego główne zainteresowania naukowe to zastosowanie termowizji w diagnostyce medycznej. Jest autorem blisko 80 prac naukowych i dydaktycznych.
Prowadzi wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria z zakresu biomedycznych aplikacji praw fizyki, fizyki medycznej oraz medycyny fizykalnej.
Od lat intensywnie działa w zakresie organizacji i rozwoju fizyki medycznej na Śląsku.
Od roku 2011 jest Prezesem Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej oraz członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej. Od 2016 roku jest z-cą Dyrektora Instytutu Fizyki UŚ oraz koordynatorem Uniwersytetu Śląskiego Młodzieży.
Pełni równocześnie funkcję Prezesa Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Termowizyjnej w Medycynie i kierownika Zakładu Fizyki Medycznej Instytutu Fizyki w Uniwersytecie Śląskim, gdzie pracuje jako adiunkt od 2005 roku.
Prywatnie interesuje się sportem, szczególnie koszykówką, a w wolnych chwilach spaceruje z rodziną po Beskidach.

Zobacz cały zespół