dr Anna Fuchs-Urbisz

Pracuje na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŚ, gdzie w Katedrze Histologii i Embriologii Zwierząt prowadzi badania naukowe oraz zajęcia dydaktyczne. W swojej pracy interesuje się procesem oogenezy, czyli formowania żeńskich komórek rozrodczych a także funkcjonowaniem zespołów komórek płciowych w gonadach żeńskich u pierścienic.
Poza pracą, prowadzi różnorodne zajęcia i warsztaty starając się popularyzować biologię a w szczególności embriologię wśród dzieci i młodzieży. Współpracuje także z UŚ Dzieci a od 2012 roku jest współorganizatorem Ogólnokrajowej Konferencji Arthropod skierowanej do młodych naukowców. Czas wolny spędza na zabawie z dwójką dzieci, w kinie lub na wycieczkach.