Dlaczego my?

Czym jest Uniwersytet Otwarty?

Pojęciem „Uniwersytet Otwarty” określa się działalność uczelni wyższych w zakresie edukacji nieformalnej, w szczególności ich komercyjną ofertę skierowaną do odbiorców spoza społeczności akademickiej. Wszystkie Uniwersytety Otwarte w Polsce funkcjonują na podobnej zasadzie: pasjonaci i specjaliści – pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższej – prowadzą zajęcia dla osób spoza środowiska akademickiego.